I vår maskinpark har vi en skotare och en skördare från Malwa.