•Arbetsbredd 3 m
•Dubbelt så många pinnar som original, för att klara av att lufta en 9 m Big M-sträng

Om gräset behöver torka snabbare eller om det väntas regn, kan luftning vara ett alternativ. Vi har resurser för både bredspridet och stränglagt.