•Kan stränga ihop från 3,5 m, upp till 19 m
•Lyfter varsamt upp gräset istället för att räfsa ihop det, så att gräset hålls fritt från sten, jord och rötter.
•Bevarar bladen (näringen)
•Ger betydligt mindre spill och lämnar luftiga strängar
•Passar alla typer av grödor