•Pressar och plastar samtidigt.
•Utrustad med balställare och breda däck.
•23 knivar (teoretisk snittlängd 50 mm)
•Smidig och snabb
•Gör hårda balar
•Driftsäker