•Pressar och plastar samtidigt.
•Pressar ca 40-50 kg i en fyrkantig bal.
•Lägger av balarna 3 och 3, för att lättare kunna plockas upp från fältet.
•Mindre körning på fältet.