•Självgående
•Tar emot lasset direkt utan omlastning (= mindre spill och renare foder)
•Klarar av hackens kapacitet
•Ger ett smakligare och mer lättarbetat foder
•Ett billigare alternativ till balar eller investering i plansilo.

Vi har samarbete med Henrik Fredriksson och kan erbjuda packning i korv. För vall, helsäd och majs.

henrik korvpackare