Vår maskinpark består av stora och små maskiner som underlättar för dig som lantbrukare. För att göra produktionen så effektiv som möjligt har vi valt maskiner som passar ihop. Detta avseende kapacitet och arbetsbredd. När maskinerna är anpassade efter varandra kan vi nå en högre kvalitet på fodret, samt att produktionen blir mer driftsäker.

Vi kan erbjuda:
•Fastgödselspridning
•Jordbearbetning
•Stenplockning
•Slåtter
•Hövändning & Strängluftning
•Strängläggning
•Pressning – fyrkant
•Plastning – fyrkant
•Rundbalspressning och -plastning
•Småbalspressning och -plastning
•Hackning – vall, helsäd, majs och salix
•Transport
•Korvpackning – vall, helsäd och majs

Här nedan kan du läsa mer om våra maskiner och redskap.