I vår maskinpark har vi även två grävmaskiner och kan utföra diverse markarbeten.